วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม 
จากการพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.พบว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างปกติ และสามารถคำนวณคะแนนโดยรวมจากการสอบวิชาเฉพาะแพทย์และการสอบ9วิชาสามัญเพื่อนำไปใช้ในการเลือกอันดับในการสอบกสพท.ได้อย่างถูกต้อง
โดยทางผู้จัดทำมีข้อคิดเห็นว่าโปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.นี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียนผู้ซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบเข้าในคณะที่เข้าร่วมกับสนามสอบกสพท. และยังเป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบการใช้งานสะดวกและง่าย สามารถคำนวณคะแนนได้อย่างรวดเร็ว

และเพื่อให้นักเรียนที่กำลังเข้าสอบสนามมหาวิทยาลัยในปีต่อๆไปสามารถคำนวณคะแนนของตนเองของทุกสนามสอบได้โดยโปรแกรมเดียว ซึ่งจะสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการวางแผนและคาดคะเนโอกาสสอบติด จึงคิดว่าควรมีการพัฒนาโปรแกรมต่อไป  โดยให้สามารถคำนวณคะแนนของทุกๆสนามสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น