วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

โปรแกรม


โปรแกรมคำนวณคะแนนกสพท.

          โปรแกรม
เนื่องด้วยในปัจจุบันคณะแพทย์ศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาตร์ เป็นคณะยอดนิยมที่นักเรียนทั่งประเทศนิยมเข้าศึกษากันเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในสนามสอบที่เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในสี่คณะนี่คือสนามสอบกสพท.(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) ซึ่งเป็นสนามสอบที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงและจำเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนการสอบ
ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนของการสอบกสพท.ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนผู้ที่กำลังเข้าสอบในสนามกสพท.ใช้ในการคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอ่านและการทำข้อสอบ อีกทั้งยังสามารถใช้คำนวณคะแนนรวมที่นักเรียนได้หลังจากประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์
1.ใช้ในการคำนวณคะแนนตามระบบการคิดคะแนนของสนามสอบกสพท.

2.สามารถใช้เพื่อคำนวณคะแนนล่วงหน้าเพื่อใช้วางแผนในการกำหนดคะแนนที่ควรทำได้ในการสอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น